Contact Te Huur

De ideale sloep!

Feedback ...

Huur een reddingssloep


Klussen!

Klussenlijst

Ontwerpen


Projecten

Kallisto 7.35m

Hoek van Bosch 650

Keizersloep 7.35m

IJsblauw 7.35m

Dixhoorn 9.00m

Gele banaan 9.00m

Dimitri 3 6.50m

PondeOui 7.35m

Droomsloepen

Franz Kokkeler

Holtz semi-cabin

Spanjaard 735

PondeOui

Sir Francis Drake

Lighthart

De Knip

Merlin

Mamboo 5

Zinnia

Barracuda

Friendship

Alandia Oriental

De Welvaert III

Links

broadessentials.com letswrapp.it


Motorfundatie

Klus artikel 7: Motorfundatie

De motorfundatie vormt de basis van de motor-installatie in de reddingssloep. Het is erg belangrijk dat de constructie van de motorfundatie goed is uitgevoerd. De motor creert een machtig krachtenspel dat behalve een draaiende schroef ook allerlei trillingen en een flinke hoeveelheid geluid oplevert. Daarbij komt dat de motor een aanzienlijk gewicht heeft. De motorfundatie dient in staat te zijn om weerstand te bieden aan al deze krachten. Een degelijke fundatie helpt enorm het geluidsoverlast te verminderen en de duurzaamheid van het schip te verlengen. Een goede fundatie is dan ook een must voor langdurig optimaal vaarplezier!

In de praktijk worden diverse motorfundatie systemen toegepast. Vele oplossingen voldoen niet aan de gestelde eisen. Dit artikel beschrijft een aanpak zoals www.reddingssloep.nl hanteert bij de constructie van de motorfundatie.

Een degelijke motorfundatie

De fundatie bestaat uit twee lange hardhouten balken. Alle hoeken van de balken zijn afgerond, en de uiteinden lopen schuin af. Deze twee massieve balken worden op de romp geplaatst, gebruikmakend van maatmallen, en vervolgens mbv polyester hars in combinatie met glasmatten verlijmd en ingelamineerd in de sloep.

De ingelamineerde balken voorzien in een stevige bevestiging naar beneden toe op de romp. Echter naar de bovenkant toe moet er ook nog een voorziening worden gerealiseerd voor de installatie van de motor. Elke motor heeft een hellend vlak nodig onder een bepaalde hoek. Deze hoek kan verschillen per type motor. De afstand tussen de motorsteunen in de lengte richting en de breedte is per motortype verschillend. De voorzieningen voor de beoogde motor worden gerealiseerd middels een motorfundatie frame van (roest vrij) staal. Dit frame wordt gemonteerd op de balk, en de motor wordt bevestigd op het frame. Doordat het eenvoudig is om de maatvoering van het frame aan te passen, is het goed mogelijk om voor vrijwel elk gewenste motor een geschikt fundatie frame te creeren.


2 hardhouten balken met stalen frames.

Voordat het frame gemonteerd kan worden, dient het laminaat van de fundatie balken gecoat te worden. Dit gebeurt met een topcoat op basis van polyester hars of eventueel zelfs van epoxy hars. Epoxy biedt een betere bestendigheid tegen de chemische werking van stoffen als diesel en olie. Heel erg handig is het als er ook nog een 'bak' gemonteerd wordt onder de motor, om olie ed op te vangen.

De massa van de fundatie

Om goed de trillingen en krachten te kunnen opvangen dient de motor middels de fundatie een eenheid te vormen in zowel de lengte als de dwarsrichting van de romp. Hierdoor kunnen de krachten die ontstaan goed en homogeen 'afvloeien' in de sloep. Ook het dempen van motorlawaai is gediend bij voldoende grote massa van de fundatie. Hoe moet de fundatie nu geproportioneerd worden? Een klassieke vuistregel leert ons de lengte van de balken te bereken. Dit werkt als volgt:
De minimaal benodigde massa voor de fundatie laat zich berekenen als 5x het gezamenlijke gewicht van de motor en keerkoppeling. Door de homogene en volledige verbinding van de fundatie met de romp, kunnen we de deplacement, oftewel de waterverplaatsing, meerekenen.
Een voorbeeld:

 • Een 7.35m reddingssloep heeft een waterlijn van 6.25m en weegt inclusief alles d'r op en d'r an, exclusief motor en keerkoppeling 2 ton (2 ton = 2000kg).
 • Een goede motor voor deze sloep is de 3 cylinder Vetus M3.09, met een vermogen van 25pk, en een gewicht van 130kg.
 • Het gewicht van de fundatie moet dus minimaal 5 x 130 kg = 650 kg worden.
 • Het schip zelf zorgt per meter lengte voor een gewicht van 2.000 kg : 6.25 = 320 kg per meter.
 • Rekenkundig zouden de fundatiebalken dan een lengte van 650 : 320 = 2.03 meter moeten hebben.

In de praktijk is deze vuistregel zeer waardevol gebleken. De uitkomsten zijn nog wel te beinvloeden middels specifieke aanpassingen in de constructie. Belangrijke gegevens die uit deze vuistregel spreken zijn:
 • hoe meer massa in de fundatie, des te meer vaarcomfort (minder trilling en geluid).
 • hoe meer massa in de fundatie, des te duurzamer de installatie en de sloep als geheel.

Motor geluid of lawaai?

Het geluid dat een diesel motor produceert horen we het liefst als een laagtoerige plok of een zachte brom, ter geruststelling dat de motor draait en voor de gezelligheid van het geluid. Als het geluidsniveau toeneemt, zodanig dat een normaal gesprek niet kan plaats vinden, dan begint het vaarplezier af te nemen. En dat is een kwalijke zaak. Het geluidsniveau dient dus beteugelt te worden... Dit kan, echter overmatig geluid kent vele verschillende oorzaken, en effectieve bestrijding vergt een wat bredere aanpak en dito artikel. De motorfundatie is een cruciaal onderdeel van de geluidsaanpak, een onderdeel dat moeilijk te verbeteren is als de boot eenmaal afgebouwd is.

In welke zin is de fundatie van belang? Iedereen kent het fenomeen klankkast, en de bijbehorende effecten. In geval van muziekinstrumenten zeer gewenste effecten zelfs. In geval van motorgeluid, uiterst kwalijke effecten. Een massief houten steun is geen klankkast. Sterker nog, van alle gangbare alternatieve motorfundaties die ons bekend zijn, is een massiefhouten balk wel het minst een klankkast. Dus dat is goed!!

Verder kan gesteld worden dat zware hardhouten balken zeer goed trillingen kunnen opvangen en afvloeien. Dit betekent minder getril in de motorkast, en dus minder lawaai!!

Onze overwegingen

De argumentatie voor dit type fundatie is gebaseerd op de volgende gegevens:

 • Massieve robuuste constructie.
 • Volledige en homogene verbinding met de romp mogelijk.
 • Hardhout is waterbestendig.
 • Oplossing voor vrijwel elk type motor.
 • Deze hardhouten fundatie is helaas niet het voordeligst bij aanschaf (!), maar wij vertrouwen erop dat kwaliteit zich terugbetaald in duurzaamheid.

De alternatieven

Er zijn diverse alternatieven. Zoveel botenbouwers als er zijn, zoveel fundatie oplossingen zijn er. Niet alle alternatieven zijn even degelijk of duurzaam. Ook kunnen de verschillen in bewerkelijkheid significant zijn. In de toekomst zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden om te optimaliseren.


Drinkwaard fundatie frame oplossing

Allereerst een oplossing zoals gerealiseerd door Drinkwaard Motoren. Niet zozeer een alternatief, alswel nog een aanvulling op bovenstaande beschrijving. De dwarsverbindingen brengen nog meer stevigheid in het geheel. Aan de achterzijde is er nog een steun gerealiseerd voor montage van een stuwdruklager.

Deze foto laat een bodem zien van een reddingssloep met de originele fundatiebalken. Het frame dat gemonteerd is, verzorgt de koppeling tussen de balken en de motor. Dit frame kent nog enkele dwarsverbanden en gelegenheid voor montage van een python-drive. Verder valt op dat de fundatie balken enigszins krap bemeten zijn voor duurzaamheid en comfort.Beton

Een niet zo gangbare aanpak in de pleziervaart, is het werken met beton. Door beton te storten in de romp is in een klap een motor- en vloerfundatie en tegelijkertijd de benodigde ballast gerealiseerd. Middels het plaatsen van bekistingen en/of schuimblokken is volume/massa te beinvloeden. Dit is ook mogelijk door gebruik making van schuimbeton. Schuimbeton is te verkgrijgen met soortelijke gewicht waardes van 0.5 tot 1.8. Verder is het middels bekisting mogelijk om vakken te reserveren voor motorruimte, brandstof en/of watertanks, accubak, boegschroef etc.

Een verwacht nadeel is de stijfheid van deze oplossing. Mocht er een keer schade worden gevaren, dan is het repareren van de huid waarschijnlijk niet zo eenvoudig. Een ander verwacht nadeel is de hoeveelheid vocht dat in het beton zit als het gestort wordt en er vooralsnog niet zomaar uit is. Tot slot dient een voorziening getroffen te worden ter bescherming van de polyester romp. Beton heeft chemicalien die tijdens de uitharding ook wel vrijkomen. Een mogelijkheid is de romp te bewerken met een epoxy coating.

De kosten van beton zijn bijzonder laag. Het enige is dat de voorrijkosten van een mengwagen weer relatief hoog is. Echter, wanneer er in 1x meerdere sloepen gedaan worden, dan vallen deze kosten ook wel mee.


Bronvermelding:
www.vaartips.nl
www.google.com


Home