Contact Te Huur

De ideale sloep!

Feedback ...

Huur een reddingssloep


Klussen!

Klussenlijst

Ontwerpen


Projecten

Kallisto 7.35m

Hoek van Bosch 650

Keizersloep 7.35m

IJsblauw 7.35m

Dixhoorn 9.00m

Gele banaan 9.00m

Dimitri 3 6.50m

PondeOui 7.35m

Droomsloepen

Franz Kokkeler

Holtz semi-cabin

Spanjaard 735

PondeOui

Sir Francis Drake

Lighthart

De Knip

Merlin

Mamboo 5

Zinnia

Barracuda

Friendship

Alandia Oriental

De Welvaert III

Links

broadessentials.com letswrapp.it


Ballast

Klus artikel 8: Ballast

Ballast wordt geplaatst in boten van allerlei soorten en maten, en met een veelheid van redenen. Met ballast is het bijvoorbeeld mogelijk een boot uit te balanceren, in het geval de gewichtsverdeling in de boot niet gelijkmatig is. Een andere reden om ballast te gebruiken is om de boot dieper in het water te krijgen, zodat het wegwaai effect afneemt, of opdat de schroef meer water krijgt. Verder kan ballast dat laag in de boot geplaatst wordt, helpen om meer stabiliteit in de boot te krijgen.

Elk voordeel kent z'n nadeel. Elk probleem kent meerdere oplossingen. Men dient zorgvuldig te beoordelen of het aanbrengen van ballast wel de meest logische oplossing is voor een bepaald geconstateerd probleem. Meer ballast betekent ook zwaarder transport, meer energie benodigd om te varen etc..


Indien gekozen wordt om te ballasten, dan is het verder van belang om het juiste materiaal te kiezen. Dit artikel geeft basis achtergrondinformatie t.a.v. ballast. Met behulp van deze informatie kan beter bepaald worden welk soort materiaal en in welke hoeveelheid idealiter aangebracht moet worden.


Maten en eenheden!

Ballast heeft een bepaald gewicht, dat wil zeggen een bepaalde massa. Massa (Massa = M) wordt uitgedrukt in kilo's (oftewel kilo-gram, oftewel kg) of in tonnen (1 ton =1000 kg, 1,3ton = 1300kg).


Ballast heeft ook een bepaald volume (Volume = V). Het volume wordt aangegeven in kubieke meters (1 kubieke meter = 1m3, kubieke decimeters (1 kubieke decimeter = 1dm3, kubieke centimeters (1 kubieke centimer = 1cm3) of mogelijk ook in liters (1 liter = 1dm3).

Tenslotte heeft het ballast een dichtheid (Dichtheid = D), afhankelijk van het gekozen materiaal, zoals lood, ijzer of beton. Deze materialen hebben allen een verschillend soortelijk gewicht. Tegenwoordig noemen we het soortelijk gewicht van een materiaal de dichtheid van een materiaal. De dichtheid van een soort materiaal beschrijft hoeveel massa er in een bepaald volume-eenheid past. Lood is zwaarder dan ijzer. De dichtheid van lood is hoger dan die van ijzer. De dichtheid is een verhoudingsgetal (gedefinieerd met de formule: x aantal kg's per liter) zonder eenheid, het is een ratio.


Massa, Volume en Dichtheid zijn met elkaar verbonden middels de volgende formule: V = M / D, oftewel M = V * D, oftewel D = M / V.

Deze formule zegt onder andere dat het materiaal met de hoogste dichtheid, het minst volume nodig heeft om een bepaalde massa te vormen.


Tenslotte, wellicht ten overvloede, nog even dit:
- 1 liter = 1 dm3 (spreek: 1 liter = 1 kubieke decimeter)
- 1 dm3 = 10 x 10 x 10 cm3 = 1000 cm3
- 1 m3 = 1.000 liter

Een praktijk voorbeeld:

Stel we hebben nodig 600kg ballast. We gebruiken lood, dat een dichtheid heet van 11,4. Lood kun je kopen in blokken van diverse afmetingen. In dit voorbeeld gaan we uit van een afmeting van een lengte van 30cm, een breedte van 8cm en een hoogte van 4cm.

De vraag is:
a) hoeveel blokken lood is benodigd?
b) en hoeveel plaats neemt dat in op de boot?

Antwoord :
1 blok lood heeft een volume van 30*8*4=960cm3. Dit is dus bijna een liter. Lood heeft een dichtheid van 11,4. Een blok met een grootte van 1dm3 weegt dus 11.4 kg. 1 blok lood in dit voorbeeld weegt dus 960/1000 * 11,4kg = 10.94kg.
a) We hebben 600kg nodig. 1 blok weegt 10.94kg. 600 / 10.94kg = 54,8 blokken nodig, dit komt overeen met 55 blokken .
b) 55 blokken hebben een gezamenlijk volume van 55 x 0.960dm3 = 50.5dm3 .


Ballast materialen

Hieronder volgt een klein vergelijking van diverse potentiele ballast materialen:


Materiaal Dichtheid Prijs per m3 Prijs per ton
Water 1.0 - -
Polyester hars 1.1 4 000 Euro 3 636 Euro
Zand (ophoogzand) 1.4 10.50 Euro 7.50 Euro
Droogzand 1.6 280 Euro 175 Euro
Polyester beton (Droogzand en polyester hars) 1.7 1 300 Euro 764 Euro
Polyester cement (Cement en polyester hars) ? ? Euro ? Euro
Beton 2.4 250 Euro 104 Euro
IJzer 7.8 - 1 000 Euro
Lood 11.4 - 1 500 Euro
Goud 19.3 - 350 000 Euro

De prijzen in dit artikel zijn indicatief. Conclusie is dat een baar goud van 10dm3 niet te tillen is...
Een andere conclusie is, dat des te groter de dichtheid van een metaal, des te kostbaarder het is (de kunststof polyester pakt weer heel anders uit). Als een boot dus ballast nodig heeft, dan is het handig als de boot beschikt over wat meer ruimte om te ballasten, dit zou namelijk betekenen dat er met relatief goedkoop materiaal geballast kan worden.


Beton :

In de professionele zeevaart is beton een vanzelfsprekende oplossing. In de pleziervaart wordt het niet veel toegepast. Om beton toe te passen dient de polyester huid goed gecoat te zijn met een epoxy coat. Dit ter voorkoming van de aantasting van de huid door de chemicalien zoals die bestaan binnen beton. Dit hoeft op zich niet bij de kostprijs opgeteld te worden, omdat de huid sowieso beschermt moet worden ... een polyester product zoals topcoat is overigens niet geschikt.


IJzer :

IJzer heeft als nadelige eigenschap te gaan roesten. Dit betekent ondermeer ook uitzetten. Pas dus op, op welke wijze u ijzer eventueel toepast. Wellicht is een behandeling ter voorkoming van corrosie een optie, echter qua prijzen, lijkt lood dan toch weer de voorkeur te krijgen.


Lood :

Lood is klassiek ballast materiaal, de eerste keus van velen. Roest niet, en is in verschillende afmetingen en vormen verkrijgbaar bij de loodgieters. Belangrijkste nadeel is de prijs.


Polyester-Beton :

Dit betreft een mix van polyesterhars en droogzand. De samenstelling is uit te drukken in een gewichtsverhouding van 11:25. Belangrijk hierbij is dat droogzand gebruikt wordt. Een zak van 25kg wordt aan gevuld met 10 liter hars (komt overeen met 11kg). 25Kg zand heeft een volume van 25/1.6 = 15.6 dm3. Droogzand kost 7 euro per zak van 25kg. Als polyester hars 4.00 Euro per liter kost, dan betekent dit dus een kostprijs van 7 + 40 Euro is 47 Euro voor 36kg -- is dus 1.30 Euro per kg. Om de dichtheid te berekenen hebben we het volume nodig. Het volume laat zich als volgt berekenen. Droogzand is poreus, dus kan hars opnemen, zoder dat het volume toeneemt. Vuistregel is dat zand 30% volume kan opnemen. Dit komt vrijwel overeen met de mengverhouding -- geen toeval natuurlijk.Dus op 15.6 liter, kan 30% = 4.68 liter opgenomen worden zonder volume uitbreiding. Het restant hars is dan wel volume uitbreiding. Dus ... het totaal volume (V) wordt dan 15.6 + (10-4.68) = 20.92dm3. De dichtheid is M/V = 36kg/20.92 dm3 = 1.7. Prijs per dm3 is dan kiloprijs gedeeld door dichtheid is 1.3 / 1.7 = 0,76 Euro per liter.


Polyester-Cement :

Dit is een mengsel van polyesterhars en cement. Een zak cement van 25kg heeft een volume van 20liter. Een dergelijke zakt kost +/- 5 euro. Wat we nog niet exact weten is de mengverhouding met polyester, dus ook de dichtheid nog niet. Professionele polyester jongens beweren dat dit zwaarder is dan polyester en zand. Per kilo is het in ieder geval wel voordeliger.


Home